Vyro ir žmonos teisės ir pareigos

Vyro ir žmonos teisės ir pareigos

Aprašymas: vyrų ir žmonų teisės vienas kitio atžvilgiu, aptariamos remiantis Korano ir Pranašo Muchammedo, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, mokymais.

Ttikslai:

  • supažindinti su vyro teisėmis,
  • supažindinti su žmonos teisėmis,
  • supažindinti, kokie yra intymaus elgesio tarp vyro ir žmonos pagrindai.

 

Islamiški arabiški terminai:

  • Mahrمَهْرٌ – kraitis, dovana nuotakai,
  • Ramadan – رَمَضان – devintasis islamiško mėnulio kalendoriaus mėnuo. Tai mėnuo, kurio metu privalomas pasninkas.

 

Islamas aiškiai išdėsto, kokios yra vyro teisės ir pareigos žmonos atžvilgiu ir kokios yra žmonos teisės bei pareigos vyro atžvilgiu. Idėja, kad sutuoktiniai vienas kito atžvilgiu turi teises, Islamo tikėjime yra gana unikali. Dar labiau stebina tai, kaip aiškiai jos yra išdėstytos, kad konflikto grėsmė būtų sumažinta iki minimumo. Patarėjai santuokos klausimais tai vadintų „lūkesčiais“, bet jie neturi aiškios idėjos, kokie tie lūkesčiai turėtų būti, todėl palieka tai nuspręsti vyrui ir žmonai. Tačiau jeigu jie daug kartų negali nuspręsti ar susitarti, tai priveda jų santuoka prie iširimo.

Toliau bus išdėstyta keleta pačių svarbiausių vyro ir žmonos teisių bei pareigų, tačiau prieš tai skaitant privaloma turėti galvoje šiuos dalykus:

1. Allahas yra visų teisių ir pareigų šaltinis.

2. Taip, kaip vyras turi teises žmonos atžvilgiu, taip ir žmona turi teises vyro atžvilgiu. Jie abu turėtų stengtis įgyvendinti kitos pusės teises kaip tik gali geriau ir kiek įmanoma daugiau atleisti vienas kitam, jei jiems ne viską pavyksta išpildyti.

3. Abu – vyras ir žmona – privalo būti nuosaikūs dėl šių teisių ir pareigų. Jie neturėtų vienas kitam priminti savo teisių susierzinimo ar kivirčo metu. Kitaip tariant, nenaudokite savo teisių kaip užgauliojimo įrankio.

4. Daug naujų musulmonų skaito internetinius puslapius, kurie specializuojasi islamiškų tiesinių sprendimų pateikime, ir knygas apie islamišką jurisprudenciją, laikydami tai geresnio gyvenimo būdo vadovais. Šie šaltiniai dažniausiai nurodo įstatymą, bet nebūtinai įstatymo prasmę. Įstatymo prasmė yra gyventi santarvėje ir darnoje, nenusidedant Allahui. Visada prisiminkite, kad meilė, švelnumas ir gailestingumas yra esminiai laimingos islamiškos santuokos komponentai.

Žmonos teisės vyro atžvilgiu

Islamas suteikia žmonai teises jos musulmono vyro atžvilgiu. Kai kurios iš jų yra finansinės, kitos – ne.

1. Mahr

Moteris turi finansinę teisę gauti mahr, arba nuotakos dovaną, iš savo vyro.

2. Geras elgesys

Koranas stipriai pabrėžia gerą elgesį su žmona.  „…Elkitės su jomis oriai…“ (Koranas 4:19).  Dar be Korano, Allaho Pasiuntinys, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, taip pat akcentavo: „Pats geriausias iš jūsų yra tas, kuris yra geriausias savo žmonai.“ (Tirmidzi).

Musulmonas vyras privalo atsiminti jo mylimo Pranašo, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, žodžius :„Bijokite Allaho dėl moterų. Jos buvo duotos jums kaip atsakomybė iš Allaho ir Allaho žodžiu jos tapo jums leidžiamos.“ (Muslim) Žmona yra atsakomybė, ji nėra nei vergas, nei šuo, tad su ja privaloma elgtis kaip dera.

3. Finansinis išlaikymas

Žmona turi teisę į finansinį išlaikymą, įskaitant maistą, aprangą ir aprūpinimą būstu, pagal tai, kiek vyras išgali. Tai yra vyro atsakomybė – dirbti ir išlaikyti savo žmoną.

4. Apsauga

Vyras privalo apsaugoti savo žmoną, įskaitant ir fizinę, ir emocinę jos gerovę.

Vyro teisės žmonos atžvilgiu

1. Paklusnumas

Islame žmona privalo paklusti savo vyrui situacijose, kurios nėra susijusios su nepaklusimu Allahui. Ši idėja yra visiškai svetima daugumai vakariečių, taigi prašome tai suprasti teisingai. Vakaruose tai vadinama „kontroliavimu“ ir kartais „emociniu smurtu“. Tai nėra nei viena, nei kita. Būtina įsiminti keletą svarbių dalykų.

Pirma, žmona privalo paklusti vyrui, paklusdama Allahui. Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė: „Jei moteris atlieka savo penkias maldas, pasninkauja Ramadano mėnesį, saugo savo skaistumą ir paklūsta savo vyrui, Paskutiniojo Teismo Dieną jai bus pasakyta: „Įženk į Rojų pro tuos vartus, kuriuos tik nori.“ (Ibn Chibbaan)

Antra, žmona, paklustanti vyrui, nėra tapati vergei, paklūstančiai savo šeimininkui! Ji yra laisva moteris, ne vergė. Tai reiškia, kad jos vyras negali piktnaudžiauti savo autoritetu ir elgtis kaip tironas. Jis privalo atsiminti, kad jis yra Allaho tarnas ir bus paklaustas apie savo elgesį su žmona.

Trečia, vyras privalo tvarkyti šeimos reikalus bendrai pasitaręs su savo žmona, tačiau paskutinį žodį taria jis. Jis yra sprendžiantysis ir jis bus atsakingas prieš Allahą dėl savo sprendimų. Žmona neturėtų prieštarauti jo sprendžiamumo autoritetui ir suprasti, kad taip, kaip kiekviena įmonė turi direktorių, taip „šeima“ yra kaip įmonė – vyras yra ją valdantis direktorius. Prisiminkite, kad vyras turi išlaikyti pusiausvyrą tarp savo autoriteto ir gero elgesio – tai yra žmonos teisė jo atžvilgiu.

2. Vyro garbės ir orumo saugojimas

Be kitų dalykų namuose, žmona privalo saugoti vyro turtą ir vaikus. Pranašas Muchammedas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė : „Žmona yra vyro namų ir vaikų saugotoja.“ (Sachych Al-Bukhari, Sachych Muslim).  Iš jos reikalaujama užauginti jo vaikus pagal islamiškas vertybes.

3. Nepalikti namų be vyro leidimo

Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė: „Jei kurio nors iš jūsų žmona prašys leidimo nueiti į mečetę, neuždrauskite jai.“ (Muslim). Tai nereiškia, kad ji turi prašyti jo leidimo kiekvieną kartą palikdama namus, klausdama: „Ar galiu išeiti?“ – tai reiškia, kad ji neturėtų eiti į tas vietas, kurių jis nemėgsta. Tai sumažina konflikto grėsmę ir išlaiko laimę šeimoje. Išimtis yra mečetė. Ji gali eiti į mečetę be vyro leidimo ir pritarimo.

4. Neleisti niekam įžengti į jo namus be jo leidimo

Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė: „Ir jūsų teisė jų atžvilgiu yra ta, kad jos neleistų niekam, ko jūs nemėgstate, sėdėti ant jūsų pagalvės.“ (1). Dar kartą – tai reiškia neįleisti nieko į namus, ko vyras nemėgsta. Taip siekiama sumažinti konflikto grėsmę ir išlaikyti darną šeimoje.

5. Nutylėti miegamojo paslaptis

Nei vienas iš sutuoktinių neturėtų kalbėti apie jų seksualinį gyvenimą su draugais ar šeimos nariais. Tai yra nederama, nepadoru ir gėdinga. Abu turėtų gerbti vienas kito asmeninį gyvenimą šiuo atžvilgiu.

Intymūs santykiai – tai yra teisė, kurią jie abu turi vienas kito atžvilgiu. Kiekvienas sutuoktinis turi teisę į lytinius santykius. Vaginaliniai santykiai yra uždrausti moters menstruacinio ciklo ir pogimdyvinio kraujavimo metu. Analiniai lytiniai santykiai yra visiškai uždrausti.

___________________________________________________________________________________________________________

Išnaša:

(1) Sachych Muslim

____________________________________________________________________________________________________________

Straipsnio autorius: C.Mofty

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=10]

Questions