Valgymo etiketas pagal Islamo religiją (1 dalis)

Valgymo etiketas pagal Islamo religiją (1 dalis)

Aprašymas: valgymo etiketas.

Tikslai:

  •  Įvertinti Islamą kaip gyvenimo būdą ir įrodyti, kad tokie paprasti veiksmai kaip valgymas gali tapti apdovanojančiais garbinimo aktais.
  •  Sužinoti apie islamišką valgymo etiketą, t.y., kokius veiksmus musulmonai atlieka prieš valgymą ir valgant.

 

Islamas – tai ne tik religija, tai – gyvenimo būdas, sukurtas mūsų Kūrėjo ir nešantis naudą visai žmonijai. Dėl Islamo visapusiškumo kiekviena gyvenimo akimirka gali tapti garbinimo aktu – nuo maldos atlikimo iki miegojimo, nuo prausimosi iki darbo. Kiekvienas – tiek paprastas, tiek nuodugnus veiksmas gali atnešti nesuskaičiuojamus apdovanojimus, žmogui tereikia tiesiog norėti pamaloninti Allahą kiekviena mintimi ar veiksmu.

Kai Allahas sukūrė pasaulį, jis siuntė mums nurodymus. Šie nurodymai yra Korane ir Sunoje (Pranašo Muchammedo, taika ir Dievo palaima jam, tradicijoje). Šiuose nurodymų šaltiniuose rasime įstatymus bei taisykles, visas teises ir pareigas, kurios leis susidoroti su kiekviena situacija. Šioje pamokoje mes susipažinsime su valgymo etiketu pagal Islamą.

Visi veiksmai atlikti kasdieniame gyvenime gali tapti garbinimu, tiesiog reikia nepamiršti šlovinti Allahą ir siekti Jo malonės. Netgi valgymo etiketas gali būti vienas iš apdovanojančių garbinimo aktų. Susimąstykite. Maistas – svarbi mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Pirkimas, atsargų kaupimas, gaminimas, valgymas ir valymas – visa tai užima daug laiko, pastangų bei lėšų. Valgant galima gauti daugybę naudos, kuri yra daug svarbesnė nei pilvo pilnumas ar išsipūtęs juosmuo.

Valgymo etiketas sudarytas iš veiksmų prieš valgymą, valgio metu ir po valgio.

Švarumas

Yra senas vakarietiškas posakis – švarumas yra šalia pamaldumo. Musulmonai taip pat labai daug dėmesio skiria švarai. Musulmonas turi rūpintis savo švara, taip jis apvalo savo kūną prieš atsigręžiant į Allahą maldoje. Be to, Islamo tikintysis privalo skirti dėmesio ir savo aplinkos švarai.

„Iš tiesų Allah myli su atgaila besikreipiančiuosius ir myli apsivalančiuosius!“

(Koranas 2:222)

Taigi svarbu, kad maisto ruošimo vieta ir rankos, liečiančios jį, būtų švarios. Nešvarios sąlygos sukelia ligas, bei prastą sveikatą. Net jei ir negaminote maisto, vis tiek prieš valgant labai svarbu nusiplauti rankas ir laikyti švaros.

Allaho vardo minėjimas

Musulmonai kiekvieną darbą, netgi valgymą, turėtų pradėti minėdami Allahą. Žmogus turėtų sakyti:

Bismi-llah – بِسْمِ الله  – (Aš pradedu su) Allaho vardu.

Kuomet kas nors valgo, reikėtų paminėti Allaho vardą, jei valgantysis pamiršta tai padaryti prieš pradedant valgį, jis turėtų sakyti:

Bismi-llahi fy auualihi ua aakhirihi –  بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ  آخِرِهِ  

„Aš pradedu su Allaho vardu to (valgio) pradžioje ir pabaigoje.“ [1]

Valgymas ir gėrimas dešiniąja ranka

Valgymas dešiniąja ranka musulmonams yra privalomas, nebent tam būtų rimtas pateisinimas, pvz., liga ar sužeidimas. Kairioji ranka dažniausiai naudojama nešvarumų nuo kūno nuvalymui, o dešinioji – valgymui, daiktų kitam žmogui padavimui ir rankų paspaudimui. Pranašas Muchammedas, taika ir palaima jam, taip pat pranešė mums savo Sunoje, kad šėtonas valgo kairiąja ranka, todėl tikintieji turėtų susilaikyti nuo visko, kas pavers juos panašius į šėtoną.

Pranašas Muchammedas, taika jam ir Dievo palaima, pasakė:

„Kuomet kuris nors iš jūsų ketins valgyti, jis turėtų valgyti su dešiniąja ranka, ir kuomet jis ketins gerti, jis turėtų gerti su dešiniąja ranka, nes Šėtonas valgo su kairiąja ranka ir geria su kairiąja ranka.“[2]

„Kai aš buvau jaunas berniukas, prižiūrimas Allaho Pasiuntinio, taika ir palaima jam, mano ranka keliaudavo per visą lėkštę. Allaho Pasiuntinys, taika ir palaima jam, pasakė man: „O berniuk, sakyk Bism-illah (Aš pradedu su Allaho vardu), valgyk dešiniąja ranka ir iš tos vietos, kuri yra arčiau tavęs“.“[3]

Valgymas ranka – tai būdas sekti Pranašo Muchammedo, taika ir Dievo palaima jam, bei jo kompanionų pavyzdžiu, tad tai yra veiksmas, kurį patariama atlikti dešiniąja ranka. Tačiau šakutės, šaukštai ir peiliai nėra draudžiami.

Geros manieros

Situacijos, kai žmonės valgo iš bendros lėkštės ar dubens, maisto, kuris yra priešais, ėmimas laikomos geromis musulmono manieromis. Maisto siekimas per kitus žmones ar skaniausių gabalėlių ieškojimas gali priversti kitus jaustis nepatogiai, o jūs pats galite jiems atrodyti nedėkingas ar godus.

Svečių gerbimas, pasiūlant jiems geriausią maistą ir atnešant jį laiku – viena iš gerųjų musulmonų manierų. Tuomet svečias atsako skubėdamas paragauti ir pagirti maistą bei melsdamasis ir prašydamas palaimos šeimininkui. Labai mielas maldavimas, kurį galite pasakyti dėl šeimininko:

Maldavimas arabų kalba  : اللَّهُمَّ  بارِكْ  لَهُمْ  فِيمَا  رَزَقْتَهُمْ, وا غْفِرْ  لَهُمْ  وَا رْحَمْهُمْ  „

Lietuviškas maldavimo tarimas:Allaahumma baarik lahum fymaa razaktahum, ua ghfir lahum ua rchamhum

Maldavimo vertimas: „O Allah, palaimink juos tame, ką Tu jiems suteikei (rizk), ir atleisk jiems ir pasigailėk jų.“[4]

Nėra gerai kritikuoti maistą, geriau tiesiog susilaikyti nuo valgymo to, kas jums nepatinka. Yra paminėtas vienas perdavimas, kur Umm Hufaid patiekė Pranašui Muchammedui, taika ir Dievo palaima jam, patiekalą su sviestu (ghee), sūriu bei keletu driežų. Jis, taika ir  Dievo palaima jam, valgė sviestą bei sūrį, palikdamas driežus, nes jų nemėgo. [5]

Geros manieros yra neatskiriama dalis musulmono gyvenime. Taip pat musulmonas neturėtų nusispjauti ar šnypšti nosies ir jis neturėtų valgyti pusiau gulomis (atsilošęs).

Skaityti toliau: Valgymo etiketas pagal Islamo religiją (2 dalis)

__________________________________________________________________________________________________________________

Išnašos:

[1] At Tirmitzi, Abu Dawūd  ir Ibn Madžah

[2] Sachych Muslim

[3] Sachych Bukhari, Sachych Muslim

[4] Sachych Muslim

[5] Sachych Muslim

_____________________________________

Straipsnio autorius: Aisha Stacey

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=8]

 

Questions