Trumpai apie Koraną

Koranas apreikštas Pranašui Muchammedui (tebūnie jam taika ir Dievo palaima), arabų kalba. Bet koks vertimas į kitas kalbas nelaikomas Korano originalu ar jo versija, o tik Korano vertimo paaiškinimu arba literatūrinių prasmių verimu.

Koranas susideda iš 114 sūrų. Sūra – tai Korano dalis, turinti savo pavadinimą, pvz. Imrano giminė, Marija, Griaustinis, Ola, Pergalė, Pagalba, Žmonės ir t.t. Sūros yra didesnės, tiek mažesnės apimties. Koranas taip pat suskirstytas į 30 lygių dalių. Tokia dalis vadinama Džuz. Kiekvienas Džuz yra padalintas dar į 2 dalis. Tokia dalis vadinamas Chizb. Chizb – tai 1/60 Korano.

Koranas Paskutiniajam Pranašui buvo apreiškiamas Mekoje ir Medinoje. Mokslininkai, viską ištyrę, tas Korano dalis (sūras), kurios buvo apreikštos Mekoje ir jos apylinkėse prieš Pranašo persikėlimą, pavadino „Mekos suromis“. Tas suras, kurios buvo apreikštos Medinoje ir jos apylinkėse po Pranašo persikėlimo, pavadino „Medinos suromis“.

Bus daugiau, in šaa Allah.

Questions