Pradedančiųjų vadovas į chadisus ir Suną

Aprašymas: Norint nuoširdžiai suprasti Korano žinią, reikia studijuoti Pranašo, taika jam Viešpaties palaima, gyvenimą, veiksmus ir žodžius, nes Jis šią žinią atnešė mums ir mokė mus savo pavyzdžiu. Ši pamoka — tai glaustas pamokymas apie chadisus ir Suną – autentišką pranašo Muchammedo ﷺ , taika jam Viešpaties palaima, mokymą.

Pamokos tikslai:

  • Suvokti Sunos svarbą pagal islamo supratimą ir praktiką.
  • Suprasti Sunos ir chadiso reikšmę.
  • Įvertinti dieviškąjį Sunos išsaugojimą.
  • Susipažinti su pačių svarbiausių chadisų knygų pavadinimais.

—————————————————————————————————————————————–

Naujam musulmonui gali atrodyti, kad Koranas yra pakankamas vadovas tikinčiajam, reikalaujantis tik asmeninio studijavimo ir interpretacijos, kad galėtų įgyvendinti jo mokymus ir pritaikyti praktiškai. Tačiau toks elgesys gali privesti  prie tokių pačių klaidų, kurias ne pranašai Biblijos aiškintojai propagavo savo kongregacijoms. Norint nuoširdžiai suprasti Korano žinią, reikia studijuoti Pranašo ﷺ  gyvenimą, veiksmus ir žodžius, nes Jis  šią žinią atnešė mums ir mokė mus savo pavyzdžiu. Taigi, musulmonai užrašė Pranašo Muchammedo ﷺ (taika jam Viešpaties palaima) poelgius ir posakius, kurie yra vadinami „chadisais“, ir nustatė vertingus patikrinimo būdus, pagal kuriuos jie išliko iki mūsų dienų. Jei chadisas pripažįstamas stipriu, tuomet jis laikomas sunna.

Sunos reikšmė

Suna reiškia pranašo Muchammedo ﷺ  mokymus ir gyvenimo būdą. Konkrečiau ji apima tai, kas autentiškai mums papasakota Pranašo Muchamedo ﷺ .  Korane neaprašyti jo pareiškimai, veiksmai ir nebylūs pritarimai ar leidimai (kompanionų pareiškimams ar veiksmams).

Chadisų reikšmė

Chadisai – tai bet kokie perdavimai apie Pranašo Muchamedo ﷺ  pareiškimus, veiksmus, nebylius pritarimus, elgseną, ar fizinius bruožus. Chadisas susideda iš dviejų dalių:

  1.  perdavimo grandinės
  2.  teksto

Tam kad tai būtų laikoma tikru Pranašo ﷺ pasisakymų ar veiksmų perdavimu, tiek tekstas, tiek ir perdavimo grandinė privalo atitikti griežtus reikalavimus. Apie reikalavimus mes kalbėsime vėliau.

Chadisai ir Suna

Suna yra perdavimuose, kurie atėjo iš Pranašo ﷺ  tai yra chadisų literatūroje. Mes randame Pranašo ﷺ  Suną chadisų knygose. Pareiškimai, veiksmai, nebylūs pritarimai, fiziniai apibūdinimai ir Pranašo Muchammedo ﷺ  elgesys — visa tai yra chadisų knygose. Nieko, kas yra svarbu iš jo gyvenimo, nėra praleista. Musulmonai gali sužinoti, kaip jis meldėsi, pasninkavo ir gyveno namuose ir su savo kompanionais. Jokios kitos istorinės asmenybės gyvenimas nebuvo aprašytas taip visapusiškai ir tiksliai.

Sunos svarba

Koranas mums sako, kokia svarbi yra Suna:

1)  Paklusimas Pranašui, taika jam Viešpaties palaima, – tai paklusimas Allah.

„Kas paklūsta Pasiuntiniui, tas paklūsta Allah. O kas nusigręžia, tai Mes nesiuntėm tave jų sargu.“ (Koranas 4:80)

2)  Dieviškas įsakymas paklusti Pranašui, taika jam Viešpaties palaima, ir perspėjimas dėl nepaklusimo jam.

„…ir pakluskite Allah ir Pasiuntiniui – galbūt jūs būsit iš pasigailėtųjų!“ (Koranas 3:132)

„O kas paklūsta Allah ir Jo Pasiuntiniui, tą Jis įves į Sodus, kur apačioj teka upės, – amžinai jie gyvens ten. Ir tai – didelė pergalė.“ (Koranas 4:13)

„O kas nepaklūsta Allah ir Jo Pasiuntiniui, tam – Pragaro Ugnis, kurioje jie bus amžinai.“ (Koranas 72:23)

„O jūs, kurie patikėjote! Pakluskite Allah ir Jo Pasiuntiniui, ir neleiskite vėjais savo darbų!“ (Koranas 47:33)

3)  Pritarimas Pranašo ﷺ  sprendimams yra dalis tikėjimo.

„Betgi ne – prisiekiu tavo Viešpačiu! – nepatikės jie, kol nepadarys iš tavęs teisėjo ten, kur susipainioję patys. Paskui jie nepasikuklins kreipdamiesi, kad tu išspręstum, ir paklus visiškai.“ (Koranas 4:65)

4)  Sekimas Pranašu ﷺ  užtarnauja dieviškąją meilę ir atleidimą.

„Sakyk: „Jeigu jūs mylite Allah, tai sekite paskui mane, tada mylės jus Allah ir atleis jums jūsų nuodėmes“ – iš tiesų Allah – Atleidžiantis, Gailestingas!“ (Koranas 3:31)

5)  Koranas vadina sunną chikma arba „išmintimi“. Sunna taip pat buvo atskleista Allaho kaip ir Koranas.

Allah atskleidė Koraną ir Suną:

„…juk Allah pasiuntė tau Raštą ir išmintį (Suną) ir išmokė tave to, ko tu nežinojai.“ (Koranas 4:113)

Korano ir sunnos apreiškimą Allahas laiko Savo malone:

„…atminkite Allah malonę jums ir tai, kad Jis atsiuntė jums iš Rašto ir išminties (sunną).“ (Koranas 2:231)

Pranašas Muchammedas ﷺ  mokė Korano ir sunnos:

„…ir moko juos Rašto ir išminties (Suna)…“ (Koranas 3:164)

Dieviškasis sunnos išsaugojimas

Allah sako Korane:

„Juk Mes – Mes atsiuntėme Priminimą, ir juk Mes jį saugome.“ (Koranas 15:9)

Šioje eilutėje „Priminimas“ reiškia viską, ką Allah apreiškė: tiek Koraną, tiek ir Suną. Allah prižada apsaugoti Koraną ir Suną, ir tai turi prasmę. Koranas yra paskutinis Allah apreiškimas ir Pranašas Muchammedas ﷺ  yra paskutinis Allah Pranašas. Kaip mes matėme prieš tai, Korane Allah įsako musulmonams sekti Suną. Jei Suna nebūtų išlaikyta, Allah nelieptų mums daryti to, kas yra neįmanoma, t.y. sekti Suna, kuri nebuvo išsaugota arba neegzistuoja! Kadangi tokie lūkesčiai prieštarauja Dieviškajam teisingumui.

Pačios svarbiausios chadisų knygos

Pradedantysis turi žinoti pačias svarbiausias chadisų knygas, kuriose yra užrašyta Pranašo ﷺ  Suna.

(1) Sachych Al-Bukhari  ( išvertus iš arabų kalbos “sachych” reiškia “autentiškas”).

Šią knygą parašė imamas Al-Bukhari (810 – 870 m. e. m.). Ji yra laikoma pačia autentiškiausia ir patikimiausia knyga po Korano.. Al-Bukhario Sachych rinkinyje yra užrašyti 2602 nesikartojantys chadisai. Į anglų kalbą šią knygą išvertė Dr. Muchsin Khan ir pirmą kartą ji buvo išspausdinta 1976 metais. Chadisai iš Sachych Al-Bukhari rinkinio mūsų pamakose yra nurodomi išnašose kaip „Sachych Al-Bukhari“.

(2) Sachych Muslim

Sachych (“autentišką”) Muslim rinkinį sudarė imamas Muslim (817 – 875 m. e. m.). Jame yra užrašyti 3033 chadisai ir ji yra laikoma pačia tiksliausia knyga po Sachych Al-Bukhari rinkinio. Ji buvo išversta į anglų kalbą Abdul Chamyd Siddiqi ir išleista 1976 metais su glaustais, bet naudingais komentarais. Taip pat yra ir rusų kalba. Chadisai iš Sachych Muslim rinkinio mūsų pamokose yra nurodomi išnašose kaip  „Muslim“.

(3) Rijad us-Salichyn (Dorųjų sodai)

Tai Imamo Nawawi (1233 – 1277 m. e. m.) knyga. Tai Korano eilučių ir chadisų rinkinys, išdėstytas pagal temas. Jame užrašyta beveik 1900 autentiškų chadisų. Iš visų trijų knygų, „Dorųjų sodai“ yra pati tinkamiausia pradedančiajam ir labai mylima bei mėgstama musulmonų visame pasaulyje. Keletas vertimų yra anglų, rusų kalbomis, tačiau be komentarų. Tai yra galbūt pats naudingiausias leidimas pradedantiesiems.

Yra ir kitų svarbių knygų, kuriose yra daug autentiškų chadisų. Labiausiai paplitusios yra Abu Davūd, At-Tirmizi, An-Nasay, ir Ibn Madžach, ir kartu su Al-Bukhari ir Muslim yra vadinamos Al-Kutub Al-Sitta, arba „Šešios knygos“. Smulkiai aprašyti jas visas šiame glaustame įvade į chadisų literatūrą yra neįmanoma.

Paskutinė pastaba dėl chadisų skaitymo, yra ta, kad nėra vienos knygos, kurioje būtų užrašyti visi chadisai. Chadisai yra paminėti įvairiose knygose.  Ypač svarbu, kad nebūtų daromos išvados skaitant chadisą, nes yra labiau nei tikėtina, kad kitoje knygoje yra kitas chadisas, paaiškinantis jį. Chadisų paaiškinimų skaitymas vis dėlto suteiks skaitytojui daug geresnį sąvokų, paminėtų chadise, supratimą, nes mokslininkai, kurie rašo šiuos paaiškinimus, surenka kitus įvairius chadisus, kurie paaiškina turimą chadisą. Tam tikrų chadisų, kaip ir Korano, aiškinimas turėtų būti skirtas tiems, kurie išmano religiją. Kiti rinkiniai, tokie kaip jau minėtas Rijad us-Salichyn, kitaip nei kitos chadisų knygos, buvo parašyti  plačiajai visuomenei ir jie daug lengviau suprantami visiems musulmonams. Kita  puiki knyga pradedantiesiems yra Al-Arbaūn Al-Navavijja, arba „Keturiasdešimt Al-Navavi chadisų“, kuri mini dalį pačių svarbiausių ir pagrindinių islamo chadisų.

—————————————————————————————————————————————–

“Neturint nė trupučio žinių apie sunną, kurios pagrindą sudaro chadisai, sunku pilnai suvokti, ką aiškina islamas, o taip pat suprasti žmones, praktikuojančius šią religiją.”

_________________________________

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

Questions