Paprastas zakah vadovas (2 dalis)

Paprastas zakah vadovas (2 dalis)

Aprašymas: Antroji lengvai suprantamo vadovo apie zakah dalis, kurioje išdėstyti svarbiausi dalykai apie šį vieną iš penkių islamo stulpų, žinotini kiekvienam naujam musulmonui.

Tikslai:

 • Sužinoti kaip zakah skaičiuojamas nuo vertybinių popierių, akcijų.
 • Sužinoti apie aštuonias žmonių, kuriems gali būti skiriamas zakah, kategorijas.
 • Sužinoti keletą praktiškų patarimų dėl zakah mokėjimo.

 

Islamiški arabiški terminai:

 • Zakah – ٌزَكَاة – privaloma labdara.
 • Sadaka  – صَدَقَةٌ – savanoriška labdara.
 • Džihadas – ٌجِهاد – kova, dėti pastangas į tam tikrą dalyką, ir taip pat gali reikšti teisėtą karą.

 

Zakah nuo vertybinių popierių, akcijų

Zakah skaičiuojamas standartiškai –  2,5% nuo visos akcijų paketo vertės, esančios tą dieną, kai zakah turi būti sumokėtas, nes akcijos yra perkamos tikintis pelno ir lengvai išmainomos į pinigus.

Prekybininkai, užsiimantys trumpalaike prekyba, turėtų įvertinti vertybinių popierių vertę, esančią tą dieną, kai metinis zakah turi būti sumokėtas, nepriklausomai nuo jų pirkimo datų ar jų vertės svyravimų, ir sumokėti 2,5% nuo visos paketo vertės.

Kas gali gauti zakah?

Koranas mums nurodo, kas turi teisę gauti zakah. Korano sūros „Atgaila” („At-tauba”) 60-ojoje ajoje išvardytos aštuonios žmonių kategorijos:

1. Neturtėliai

Neturtingi žmonės, kurie neturi užtektinai pinigų savo poreikiams, turi teisę gauti zakah. Tai nereiškia, kad jie yra beturčiai. Tiksliau, jiems sunku suvesti galą su galu, tačiau jie neprašo kitų pagalbos dėl kuklumo ar savigarbos.

2. Vargšai

Tai tokie vargingi žmonės, kurie visiškai neturi lėšų savo poreikiams. Jie akivaizdžiai yra blogesnėje padėtyje, nei paminėti pirmojoje kategorijoje.

3. Tie, kas renka aukas (ir zakah administratoriai)

Žmonėms, atsakingiems už zakah surinkimą ir jo paskirstymą, gali būti užmokama už jų darbą iš zakah lėšų. Jie gali gauti tokį užmokestį, nepriklausomai nuo to ar jie neturtėliai, ar ne.

4. Tie, kurių širdys jaučiasi artimos.

Zakah gali būti suteikiamas tiems, kurie neseniai priėmė Islamą, taip pat tiems, iš kurių tikimės sulaukti paramos arba siekiame užkirsti kelią jų nusistatymui prieš mus.

5. Vergų išpirkai.

Praeityje zakah taip pat buvo naudojamas vergų laisvės išpirkai. Koranas įsakė tai kaip vieną iš leistinų būdų, skirtų zakah pinigų panaudojimui. Tai – neabejotina islamo gailestingo elgesio su vergais išraiška, kai egzistavo vergystė. Islamas išaukštino vergų išlaisvinimą, padarydamas jį garbinimo aktu, pamaloninančiu Dievą.

6. Skolininkams

Žmonės, kurie yra slegiami skolų ir neturi iš ko jų patys apmokėti, gali gauti zakiatą. Įsiskolinta gali būti dėl medicininių priežasčių, santuokos ar kitų teisėtų išlaidų.

7. Allah kelyje

Turtas taip pat gali būti leidžiamas vardan Allaho. Tradiciškai klasikiniai islamo mokslininkai laiko, kad ši kategorija yra skirta džihadui arba teisėtui karui. Vėlesnieji mokslininkai į šią kategoriją įtraukė ir pastangas dedamas islamo skleidimui bei jo ideologinio ginimo.

8. Keleiviai

Praeityje keliaudami žmonės dažnai patekdavo į keblias situacijas, neturėdami priėjimo prie savo lėšų likusių namuose. Tai kartais nutinka ir dabar. Tokiose situacijose, šie keliautojai turi teisę gauti pinigų iš zakah. Tačiau yra sąlyga, kad jie keliauja ne nepaklusdami Allahui, bet dėl priimtino tikslo, kaip kad žinių siekimas, darbo ieškojimas ar dėl verslo.

Kam negali būti suteikiamas zakah?

Pasiturintis žmogus negali duoti zakah savo tėvams, nes jie yra jo atsakomybė. Taip pat, sutuoktinis negali duoti zakah savo žmonai, nes jis yra finansiškai už ją atsakingas. Be to, pagal daugumos islamo mokslininkų nuomone, zakah negali gauti nemusulmonai. Nepasiturintiems nemusulmonams galima pagelbėti duodant sadaką – savanorišką labdarą.

Praktiški patarimai dėl zakah mokėjimo

 1. Pinigus galite tiesiogiai patys duoti vargšams ar neturtėliams musulmonams, jei tokių žinote.
 2. Zakah greičiausiai renka jūsų vietinis Islamo centras ir jį išdalina nepasiturintiems vietinėje bendruomenėje arba bendradarbiauja su labdaros organizacijomis. Taigi, visada galite paklausti vietinėje mečetėje, ar jie priima zakah. Kartais mečetėje netgi galite rasti dėžutes, pažymėtas, kad jos skirtos zakah, į kurias tiesiog galite įmesti savo čekį ar grynuosius zakah.
 3. Beto, paieškoję internete, galite surasti daug islamiškų labdaros organizacijų, renkančių zakah, skirtą paremti našlaičius ar maisto bei medikamentų nelaimių ištiktose vietose dalinimui.

Čia tik kelios organizacijos, kurioms galite pervesti savo zakah:

 • www.zakat.org
 • www.islamic-relief.com
 • www.hhrd.org

Įvairūs klausimai

Zakah turi būti mokamas nuo aukso ir sidabro papuošalų. Zakah nuo aukso bus skaičiuojamas pagal aukso kiekį juvelyriniuose dirbiniuose (karatus arba prabą) ir jo vertę rinkoje. Tai reiškia, kad kai skaičiuosite aukso vertę, turėtumėte pasitarti su juvelyru dėl teisingos jo vertės (pagal jo sudėtį bei svorį). Nuo brangakmenių, esančių juvelyriniuose dirbiniuose, zakah nemokamas.

Kai duodate zakah, privalote turėti intenciją jį mokėti. Kitais žodžiais sakant, negalite paaukoti pinigų, o po to galvoti, kad aš jau tiek daug daviau labdarai, jog tai skaičiuosis kaip mano zakah.

Zakah turi būti sumokamas nedelsiant, kai tik tam ateina laikas. Neturėtumėte to atidėti be pateisinamos priežasties, pavyzdžiui, laukdami, kol pasieksite vargšus.

Vienas dažnai pasitaikantis ir labai paplitęs neteisingas supratimas apie zakah yra tas, jog manoma, kad jei zakah jau buvo kartą sumokėtas nuo tam tikro turto, kitais metais jo mokėti nuo to pačio turto nebereikia. Tai neteisinga ir tokiai nuomonei nėra jokio pagrindo. Iš tiesų tol, kol turite turto daugiau nei nisab pilnus mėnulio kalendoriaus metus, turite kiekvienais metais mokėti zakahnuo jo.

__________________________________________________________________________________________

Straipsnio autorius: C.Mofty

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=18]

Questions