Paprastas zakah vadovas (1 dalis)

Paprastas zakah vadovas (1 dalis)

Aprašymas: Pirmoji lengvai suprantamo vadovo apie zakiatą dalis, kurioje išdėstyti svarbiausi dalykai apie šį vieną iš penkių Islamo stulpų, žinotini kiekvienam naujam musulmonui.

Tikslai:

 • Išsiaiškinti zakah reikšmę ir svarbą.
 • Sužinoti tikslų zakah apibrėžimą.
 • Išsiaiškinti, kas yra nisab.
 • Suprasti, kada reikia mokėti zakah ir kas jį privalo mokėti.

 

Islamiški arabiški terminai:

 • Zakah – زَكاةٌ  – privaloma labdara.
 • Sadaka صَدَقَةٌ –  savanoriška labdara.
 • Šahada – شَهادَةٌ — tikėjimo liudijimas.
 • Chadžas – حَجٌ – piligriminė kelionė į Meką, kurios metu piligrimas atlieka tam tikrus ritualus. Tai vienas iš penkių Islamo stulpų, kurį kiekvienas subrendęs musulmonas turi atlikti bent kartą gyvenime, jei turi tam lėšų ir yra fiziškai pajėgus.
 • Ramadanas – رَمَضان – devintas mėnuo islamo mėnulio kalendoriuje. Tai mėnuo, kurio metu privaloma pasninkauti musulmonams.
 • Šarija الشَّرِيعَة – Islamo teisė.
 • Nisab  نِصابٌ – minimalus turto kiekis, kurį žmogus turėtų turėti, kad jam zakiato mokėjimas taptų privalomu.

 

Islame penki pagrindiniai ir patys svarbiausi garbinimo aktai yra žinomi kaip „Islamo stulpai“. Tai yra šahada (liudijimas, kad niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Allahą, ir kad Muchammedas yra Allaho Pasiuntinys), penkios kasdienės maldos, zakah, pasninkas bei chadžas (piligriminė kelionė). Kiekvienas musulmonas pirmiausia turėtų susikoncentruoti ties šių islamo stulpų išmokimu bei jų praktikavimu, prieš pradėdamas telkti savo dėmėsį į kitus islamo aspektus.

Žodis zakah dažniausiai verčiamas kaip „vargšų mokestis“ ar „išmaldos mokestis“. Tiesą sakant, nė vienas vertimas negali teisingai perteikti zakah prasmės.

Prieš kalbant apie zakah, norėtume pabrėžti, kad jis geriau suprantamas, aiškinant jį kartu su kitu žodžiu – sadaka.

Zakah ir sadaka skiriasi. Zakah yra privaloma įsakyta labdara. Tuo tarpu sadaka yra savanoriška labdara ir tai rekomenduotinas veiksmas, už kurį gaunamas papildomas atpildas. Be to, zakah – trečiasis Islamo stulpas. Jo aplaidus nemokėjimas yra nuodėmė, tačiau žmogus, nemokantis savanoriškos labdaros, nuodėmės nedaro. Štai kodėl tai vadinama savanoriška labdara! Zakah yra kruopščiai skaičiuojamas ir gali būti mokamas tik speficiniams gavėjams, o sadaka nėra ribojama tokiais nurodymais. Zakah turi būti mokamas kartą per metus, tačiau sadaka gali būti duodama ir tik vieną kartą, ir taip dažnai, kaip žmogus to nori.

Zakah dvasinė nauda

Zakah – puikus garbinimos aktas, glaudžiai susijęs su apsivalymu. Tiesą sakant, savo turto išleidimas zakah apvalo širdį nuo meilės materialiems turtams. Žmogus, suteikdamas savo turtą kaip dovaną, patvirtina, kad jam nėra nieko brangesnio už meilę Allahui ir kad jis netgi pasiruošęs paaukoti savo turtą dėl Allaho malonės. Pranašas Muchammedas sakė:

„Tas, kuris mokės zakah iš savo turto, bus apsaugotas nuo jo (turto) blogio.” [1]

Tiksli zakah reikšmė

Islamo teisė (šarija) aiškiai apibrėžia žodžius. Zakah – ne išimtis. Šarija apibrėžia zakah kaip konkrečią žmogaus turto dalį, kurią jis privalo kasmet mokėti specifinei gavėjų grupei, nurodytai Korane.

Zakah svarba ir bausmė už jo nemokėjimą

Zakah parodo islamo gailestingumą vargšams bei nepasiturintiems. Zakah nėra apsunkinimas, o garbinimo aktas, už kurį žmogus sulaukia apdovanojimo iš Allah. Jo nemokėjimas yra nuodėmė, o jo privalomumo neigimas – netikėjimas.

Koranas praneša mums apie likimą tų, kurie atsisako mokėti zakah. Jame sakoma:

„Ir tie, kurie kaupia auksą ir sidabrą ir neišleidžia jo Allah kelyje, – nudžiugink juos skausminga kančia. Tądien, kai tai (per gyvenimą jų sukaupti turtai) bus įkaitinta Pragaro Ugnyje ir bus pažymėtos šituo jų kaktos ir šonai, ir nugaros! Jiems bus pasakyta: „Tai yra tai, ką kaupėte patys sau. Paragaukite gi to, ką sau kaupėte!“ (Koranas 9:34-35)*

Kas yra nisab?

Zakah nereikia mokėti tol, kol turtas nepasiekia minimalaus kiekio, vadinamo nisab. Supraskite nisab kaip mastą, kuris padėtų nuspręsti, ar jums privaloma mokėti zakah. Skirtingos turto rūšys, turi skirtingus nisab:

 • sidabras – 595 gramai;
 • auksas – 85 gramai, 3 JAV uncijų arba 2,74 trojos uncijų gryno aukso;
 • grynieji ir santaupos – suma, lygi bet kuriai, kuri yra mažesnė, 85 gramų aukso arba 595 gramų sidabro vertei.

 

Nuo turto, kurio žmogus turi daugiau nei aukščiau išvardyti dalykai, vertės mokamas 2,5% zakiatas. Jei nisab pasiekiamas bet kurioje vienoje iš šių turto formų, zakah tampa privalomas mokėti tik nuo tos konkrečios turto formos ir yra skaičiuojamas nuo visos jos sumos (nisab plius perteklius).

Pavyzdžiui, 2014 m. gruodžio 11 d. auksas kainavo apytikriai 31,62 Eu už vieną gramą, o sidabras – 0,44 Eu. Taigi, nisab auksui buvo maždaug 2687,70 Eu (1,62 Eu dauginant iš 85 gramų), o nisab sidabrui – 261,80 Eu (0,44 Eu padauginus iš 595 gramų).

Tarptautinėse rinkose aukso ir sidabro kainos keičiasi kasdien. Aukso ir sidabro vertę galite sužinoti iš šių tinklapių – www.aureaverum.lt/ (lietuvių kalba) arba www.goldprice.org/ (anglų kalba).

Kada mokėti zakah?

Daug Islamo taisyklių ir nurodymų priklauso nuo islamiškų mėnulio kalendoriaus metų. Zakah yra vienas iš tokių. Jei turėjote turto daugiau negu nisab vienerius (mėnulio kalendoriaus) metus, tuomet jums reikia mokėti zakiatą. Nors to nėra reikalaujama, tačiau daugelis žmonių skaičiuoja zakah nuo vieno Ramadano iki kito. Jūs galite sau nuspręsti ir nusistatyti apskaičiuoti bei sumokėti zakah, pavyzdžiui, kiekvieną pirmąją arba penkioliktąją Ramadano mėnesio dieną.

Pavyzdys: jūs turite 1565,82 Eu ir 800 gramų aukso vienerius mėnulio kalendoriaus metus. Jūsų zakah mokestis turėtų būti 39,15 Eu ir 2,5% nuo 800 gramų aukso, tai yra 20 gramų aukso arba jų atitikmuo pinigine suma.

Kas privalo mokėti zakah?

Zakah privalo mokėti tik musulmonai, nepriklausomai nuo to, ar jie subrendę ar vaikai,  vyrai ar moterys, sveiko proto ar psichiškai nesveiki žmonės. Teisėti globėjai privalo sumokėti zakiatą tų, kurie to negali padaryti patys, vardu. Tai yra svarbus dalykas dėl vaikų su tam tikrais specialiaisiais poreikiais, kurie turi savų lėšų arba patikėtos nuosavybės, kai pinigų sumos tose sąskaitose pasiekia nisab lygį.

Taip pat zakah mokamas nuo prekių, gyvulių bei žemės ūkio produktų, tokių kaip grūdai, vaisiai ir daržovės. Prekybininkai ir ūkininkai privalo žinoti apie zakah nurodymus, susijusius su jai, tačiau dabar to nenagrinėsime šiose pamokose.

Zakah nemokamas nuo tų dalykų, kurie naudojami patenkinti pagrindinius poreikius, tokius kaip maistas, pastogė, rūbai, namų ūkio daiktai, indai, baldai ir t.t..

Skaityti toliau: Paprastas zakah vadovas (2 dalis)

_____________________________________________________________________________________________________________

Išnašos:

[1] Ibn Khuzayma ir Tabarani

*Koranas. Literatūrinių prasmių vertimas. Kronta, 2010.

_____________________________________________________________________________________________________________

Straipsnio autorius: C.Mofty

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=17]

Questions