Korano skaitymo planas: 20 dienų ir 30 dienų

Taurusis Koranas yra Allaho knyga. Ji nėra sukurta žmogaus, o perduota tiesiogiai iš Allaho paskutiniajam pranašui Muchammedui, taika jam ir Dievo palaima, per angelą Gabrielių (Džibrylį) arabų kalba, dalimis per 23-ejus metus. Koranas pranoksta kitas knygas tiek savo literatūrine verte, tiek savo unikaliu teisės traktavimu.

Korane teigiama:

“Šita knyga – dėl kurios nėr abejonės – vadovas dievobaimingiesiems.“ (Sūra „Karvė“ 2:2).

Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, sakė:

„Skaitykite Koraną, nes iš tiesų, Paskutiniojo teismo dieną jis bus kaip tarpininkas tiems, kurie skaito, įsimena ir seka juo.“ (perduota Muslim).

Chadisuose ir pačiame Korane minimą jo skaitymo (recitavimo) nauda ir apdovanojimai tikintiesiems. Žinoma, kad tiems, kas skaito Koraną, bus užskaityta dešimt gerų darbų už kiekvieną recituojamą Korano raidę. Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, sakė:

„Ir aš nesakau, kad alif liam mym yra raidės, priešingai, alif yra raidė, lam yra raidė ir mym yra raidė“ (Užrašyta At-Tirmidzi ir kt.).

Tai paskatinimas skaityti Koraną dažnai ir taip elgdavosi pats Pranašas, taika jam ir Viešpaties palaima, bei jo kompanionai.

Kiekvieną Ramadano mėnesį angelas Gabrielius kartu su Pranašu pertikrindavo Koraną, o paskutiniais metais prieš jo mirtį tai atliko du kartus. Sekdami Pranašo pavyzdžiu, Koraną daug ir dažnai skaitydavo ir jo pasekėjai ir tai užfiksuota daugybėje perdavimų. Pavyzdžiui, žinoma, kad Pranašo pasekėjas Al-Asuad (Al-Aswad) Ramadano mėnesį perskaitydavo visą Koraną per dvi naktis. Kitas, vardu Katadah (Qatadah), paprastai perskaitydavo jį per septynias dienas,  atėjus Ramadanui – per tris dienas, o paskutinėmis Ramadano mėnesio dienomis – per vieną naktį.

Žinodama Tauriojo Korano skaitymo naudą ir svarbą, svetainės www.islamasvisiems.lt komanda yra paruošusi planelius, padėsiančius nuosekliai ir nenuobodžiai perskaityti Koraną per 30 arba 20 dienų. Jeigu dar negalite skaityti arabiškai, siūlome, vadovaujantis šiuo planeliu, skaityti Korano literatūrinių prasmių vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą Lietuvos musulmonų sunitų dvasionio centro – Muftiato (leidykla „Kronta“, 2010). Tai irgi suteikia naudos ir žinių dievobaimingam musulmonui.

„Iš tiesų šis Koranas veda tiesiausiu keliu, ir skelbia džiugią žinią tikintiesiems, kurie daro gerus darbus, kad jiems – didis apdovanojimas.“ 

(Sūra „Pernešimas naktį“ 17:9)

Mano Korano skaitymo planas per 20 dienų

Diena Sūros – Sūrat Chizb
1 Sūra “Atveriančioji” (Al Faticha) (1) – sūra “Karvė” (Al Bakara) (2) eilutė 202 1 – 3
2 Sūra “Karvė” (Al Bakara) (2) eilutė 203 – sūra “Imrano giminė” (Ali Imran) (3) eilutė 92 3 – 6
3 Sūra  “Imrano giminė” (Ali Imran) (3) eilutė 93 – sūra “Moterys” (An Nissa) (4) eilutė 87 6 – 9
4 Sūra “Moterys” (An Nissa) (4) eilutė 88 – sūra “Vaišių stalas” (Al Ma’ida) (5)  eilutė 81 9 – 12
5 Sūra “Vaišių stalas” (Al Ma’ida) (5) eilutė 82 – sūra “Galvijai” (Al An’am) (6) eilutė 165 12 – 15
6 Sūra “Galvijai” (Al An’am) (6) eilutė 166 – sūra “Užkardos” (Al Araf) (7) eilutė 40 15 – 18
7 Sūra ”Užkardos” (Al Araf) (7) eilutė 41 – sūra “Jonas” (Jūnus) (10) eilutė 25 18 – 21
8 Sūra “Jonas” (Jūnus) (10) eilutė 26 – sūra “Juozapas” (Jūssuf) (12) eilutė 52 21 – 24
9 Sūra “Juozapas” (Jūssuf) (12) eilutė 53 – sūra “Bitės” (An Nachl) (16) eilutė 50 24 – 27
10 Sūra “Bitės” (An Nachl) (16) eilutė 51 –  sūra “Ola” (Al Kahf) (18) eilutė 74 27 – 30
11 Sūra “Ola” (Al Kahf) (18) eilutė 75 – sūra  “Pranašai” (Al Anabija) (21) eilutė 78 30 – 33
12 Sūra “Hadžas” (Al Chadž) (22) eilutė 1 – sūra “Atskyrimas” (Al Furkan) (25) eilutė 20 33 – 36
13 Sūra “Atskyrimas” (Al Furkan) (25) eilutė 21 – sūra “Pasakojimas” (Al Kassas)(28) eilutė 50 36 – 39
14 Sūra ”Pasakojimas” (Al Kassas) (28) eilutė 51 – sūra “Sąjungininkai” (Al Achzab) (33) eilutė 30 39 – 42
15 Sūra “Sąjungininkai” (Al Achzab) (33) eilutė 31 – sūra “Stovintieji eilėje” (As Saffat) (37) eilutė 144 42 – 45
16 Sūra “Stovintieji eilėje” (As Saffat) (37) eilutė 145 – sūra “Išaiškinti” (Fussilat) (41) eilutė 46 45 – 48
17 Sūra “Išaiškinti” (Fussilat) (41) eilutė 47 – sūra “Pergalė” (Al Fatch) (48) eilutė 17 48 – 51
18 Sūra “Pergalė” (Al Fatch) (48) eilutė 18 – sūra  “Geležis” (Al Chadyd) (57) eilutė  29 51 – 54
19 Sūra  “Besiginčijančioji” (Al Mudžadilah)  (58) eilutė  1 – sūra “Nojus” (Nūh) (71) eilutė  28 54 – 57
20 Sūra  “Džinai” (Al Džin) (72) eilutė  1 – sūra  “Žmonės” (An Nass) (114) eilutė  6 57 – 60

 

Mano Korano skaitymo planas per 30 dienų

 

Diena Sūros – Sūrat Chizb
1 Sūra “Atveriančioji” (Al Faticha) (1) – sūra “Karvė” (Al Bakara) (2) eilutė 141 1 – 2
2 Sūra “Karvė” (Al Bakara) (2) eilutės 142 – 252 2 – 4
3 Sūra “Karvė” (Al Bakara) (2) eilutė 253 – sūra “Imrano giminė” (Ali Imran) (3) eilutė 92 4 – 6
4 Sūra “Imrano giminė” (Ali Imran) eilutė 93 – sūra “Moterys” (An Nissa) (4) eilutė 23 6 – 9
5 Sūra “Moterys” (An Nissa) (4) eilutės 24 – 147 9 – 10
6 Sūra “Moterys” (An Nissa) eilutė 148 – sūra “Vaišių stalas” (Al Ma’ida) (5) eilutė 81 10 – 12
7 Sūra “Vaišių stalas” (Al Ma’ida) (5) eilutė 82 – sūra “Galvijai” (Al An’am) (6) eilutė 110 12 – 14
8 Sūra “Galvijai” (Al An’am) (6) eilutė 111 – sūra “Užkardos” (Al Araf) (7) eilutė 87 14 – 16
9 Sūra “Užkardos” (Al Araf) (7) eilutė 88 – sūra “Trofėjai” (Al Anfal) (8) eilutė 40 16 – 18
10 Sūra “Trofėjai” (Al Anfal) (8) eilutė 41 – sūra “Atgaila” (At Taubah) (9) eilutė 92 18 – 20
11 Sūra “Atgaila” (At Taubah) (9) eilutė 93 – sūra “Eberas” (Hud) (11) eilutė  5 20 – 22
12 Sūra” Eberas” (Hud)  (11) eiluė 6 – sūra “Juozapas” (Jūssuf) (12) eilutė 52 22 – 24
13 Sūra “Juozapas” (Jūssuf)  (12) eilutė 53 – sūros “Abraomas” (Ibrahim) (14) eilutė 52 24 – 26
14 Sūra “Uolėta vieta” (Al Hidžr) (15) eilutė 1 – sūra “Bitės” (An Nachl) (16) eilutė 128 26 – 28
15 Sūra “Pernešimas naktį” (Al Isra) (17) eilutė 1 – sūra “Ola” (Al Kahf) (18) eilutė 74 28 – 30
16 Sūra “Ola” (Al Kahf) (18) eilutė 75 – sūros “Ta Ha” (Ta-Ha) (20) eilutė 135 30 – 32
17 Sūra “Pranašai” (Al Anabija) (21) eilutė 1 – sūra “Hadžas” (Al Chadž) (22) eilutė 78 32 – 34
18 Sūra “Tikiniteji” (Al Mu’minūn) (23) eilutė 1 – sūra “Atskyrimas” (Al Furkan) (25) eilutė 20 34 – 36
19 Sūra “Atskyrimas” (Al Furkan) (25) eilutė 21 – sūra ”Skruzdės” (An Naml) (27) eilutė 55 36 – 38
20 Sūra “Skruzdės” (An Naml) (27) eilutė 56 – sūra “Voras” (Al Ankabūt) (29) eilutė 45 38 – 40
21 Sūra “Voras” (Al Ankabūt) (29) eilutė 46 – sūra “Sąjungininkai” (Al Achzab) (33) eilutė 30 40 – 42
22 Sūra “Sąjungininkai” (Al Achzab) eilutė 31 – sūra “Ja Syn” (Ja-Syn) (36) eilutė 27 42 – 44
23 Sūra “Ja Syn” (Ja-Syn) (36) eilutė 28 – sūra “Minios” (Az Zumar) (39) eilutė 31 44 – 46
24 Sūra “Minios” (Az Zumar)  (39) eilutė 32 – sūra “Išaiškinti” (Fussilat) (41) eilutė 46 46 – 48
25 Sūra “Išaiškinti” (Fussilat)  (41) eilutė 47 – sūra “Ant kelių klūpančiosios” (Al Džatsijah) (45) eilutė 37 48 – 50
26 Sūra “Kopos” (Al Achkaf) (46) – sūra “Kaf” (Kaf) (50) 50 – 52
27 Sūra “Sėjantys” (Ad Dzarijat) (51) – sūra “Geležis” (Al Chadyd) (57) 52 – 54
28 Sūra “Besiginčijančioji” (Al Mudžadilah) (58) – sūra “Draudimas” (At Tachrym) (66) 54 – 56
29 Sūra “Valdžia” (Al Mulk) ( 67) – sūra “Siunčiamieji” (Al Mursalat) (77) 56 – 58
30 Sūra “Žinia”  (An Naba) (78) – sūra  “Žmonės” (An Nass) (114) 58 – 60

 

Questions