Islamiškos santuokos pagrindai

Aprašymas: Šioje pamokoje aptariam svarbias islamiškos santuokos detales, kurias kiekvienas naujas musulmonas privalo žinoti prieš susituokiant.

Pamokos tikslai:

 • Išmokti kokie yra santuokos tikslai.
 • Išmokti kokia yra ualij reikšmė ir vaidmuo.
 • Suprasti kriterijus naudojamus renkantis sutuoktinį.
 • Išmokti susitikimo su kandidatu (prieš santuoką) ir santuokos pasiūlymo taisykles.
 • Suprasti galiojančios islamiškos santuokos sutarties sąlygas.
 • Išmokti apie kraitį ir vestuvių šventę.

 

Islamiški arabiški terminai:

 • Imaan – الإِمانُ – tikėjimas arba įsitikinimas.
 • Chalal – حَلالٌ  – leistinas.
 • Imamas – إِمامٌ  asmuo vedantis maldą.
 • Ualij – وَلِيٌّ – legalus globėjas.
 • Takua – تَقْوَى – pagarba arba baimė Allahui, pamaldumas, dievobaimingumas. Tai apibūdina Allaho įsisąmoninimo būseną viskame ką asmuo daro.
 • Iddah – عِدَّةٌ  – laukimo laikotarpis našlei arba išsiskyrusiai moteriai.
 • Istikharah salat – صَلاةُ  الإِسْتِخارَةِ –  malda prašant pagalbos pas Allahą .
 • Mahr – مَهْرٌ – kraitis, dovana nuotakai.
 • Ualymah – وَلِيمَةٌ   – vestuvių šventė, vaišės.
 • Sunnah – سُنَّةٌ – žodis Sunnah turi keletą reikšmių priklausomai nuo studijavimo srities, vis dėlto, labiausiai pripažįstama reikšmė yra ta, kad tai yra tai kas buvo perduota jog Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė, padarė ar kam jis pritarė.

 

Santuoka – tai nuostabi sąjunga islame. Tai ryšys suvienijantis vyrą ir moterį visam gvenimui, ketinimui mylėti vienas kitą, padėti vienas kitam, gimdyti ir išauginti vaikus dorais musulmonais. Iš tikrųjų, per santuoką musulmonas vyras ir musulmonė moteris garbina Allahą. Allaho Pasiuntinys, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė:

,,Kai žmogus susituokia, jis apsaugoja pusę savo Imaan (tikėjimo), taigi tegul jis būna įsisąmoninęs Allahą, kitos pusės atžvilgiu.”  (Tabarani)

Santuokos tikslai

1.       Palikuonių siekimas ir giminės tęsimas susilaukiant vaikų natūraliais būdais.

2.   Mėgavimasis Allaho dovanomis, surandant artimą draugą, patenkinant savo seksualinius troškimus, ir gaunant malonumus chalal (leistinais) būdais.

3.      Žvilgsnio sutramdymas, savitvardos lavinimas, kuklumo išsaugojimas, ir laikymas save toliau nuo to kas yra uždrausta.

Allaho Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, skatino musulmonus susituokti. Jis sakė :

 ,,Jauni vyrai, kas tarp jūsų yra pajėgus vesti, tegul jis veda, nes tai yra geriau sutramdant žvilgsnį ir apsaugant tyrumą. Tas, kuris neišgali vesti, tegul jis pasninkauja, nes pasninkas bus jam kaip apribojimas.”

 (Sachych Al-Bukhari)

Jei žmogus negali susivaldyti ir yra susirūpinęs, kad gali padaryti kažką, kas yra uždrausta, tuomet susituokti tampa privaloma.

Santuokos globėjas (Ualij)

Musulmonei moteriai reikia santuokos globėjo, žinomo kaip ualij, kad padėtų jai proceso metu. Moters musulmonas tėvas, jos brolis, dėdė ar senelis gali būti jos ualij. Naujiems musulmonams, neturintiems vyriškos lyties musulmonų giminaičių, mečetės Imamas turėtų atstovauti kaip ualij, arba jis gali paskirti kažką būti jos ualij (tai gali būti gerą vardą arba turintis autoritetą bendruomenės asmuo,) ir padėti jai proceso metu.

Ualij vaidmuo yra padėti moteriai susituokti, kalbėti su būsimaisiais kandidatais, klausti jų apie jų ketinimus, atlikti reikalingus tyrinėjimus, ir patarti jai dėl kandidatų tinkamumo. Ualij skirtas, kad padėtų ir palengvintų moteriai susituokti su tinkamu partneriu.

Renkantis sutuoktinį

Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, paaiškino:

,,Moteris yra vedama dėl keturių priežasčių: dėl jos turtų, jos didingos kilmės, jos grožio, ir jos religijos. Taigi, veskite tą, kuri religinga ir jūs klestėsite.” (Sachych Al-Bukhari)

Kitame gražiame chadise, jis, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė:

,,Gyvenimas, tai trumpalaikis malonumas ir pats geriausias šio gyvenimo malonumas yra dora žmona.” 

(Sachyh Muslim)

Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima patarė vesti religingą moterį, nes ji padės vyrui gyventi kasdieninį gyvenimą tokį , kuris teiks malonumo Allahui ir apsaugos jį nuo nuodėmingos veiklos.

Ko ieškoti būsimojoje žmonoje:

 • Takua (pamaldumo);
 • Švelnaus charakterio;
 • Paklusnumo;
 • Kantrybės;
 • Pasitenkinimo.

Ko ieškoti būsimajame vyre:

 • Takua (pamaldumo);
 • Chalal pajamų išlaikant šeimą;
 • Fundamentalių islamiškų žinių;
 • Gebėjimo mąstyti pagrįstai;
 • Tolerancijos ir pykčio valdymo;
 • Atsakomybės.

Susitikimas prieš santuoką

Yra leistina musulmonui vyrui ir musulmonei moteriai susitikti vienam su kitu, pamatyti vienas kitą ir kalbėtis vienam su kitu su tikslu susituokti. Tačiau, reikia laikytis keletos apribojimų. Jie neturėtų susitikti tik vienu du. Jie neturėtų susitikinėti. Jų pokalbis neturėtų pereiti į seksualinį pokalbį. Jų tikslas turėtų būti praneštas ir jų susitikimai turėtų būti lydimi. Taip yra dėl to, kad jie galėtų priimti teisingą sprendimą, nestatant į pavojų jų kuklumo. Ualij atliks pagrindinį vaidmenį, organizuojant šiuos susitikimus.

Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė:

,,Jei kuris nors iš jūsų širdyje jaučia, kad jis turėtų pateikti santuokos pasiūlymą tam tikrai moteriai, tegul jis ją pamato, nes yra tikėtina, kad tai padidins artumą tarp jų.” (Musnad)

Santuokos pasiūlymas

Kitas žingsnis vyrui, kuris suranda tinkamą moterį, yra pasipiršti. Islame, santuokos pasiūlymas yra tiesiog pažadas vesti. Sulaužyti šį pažadą be geros priežasties būtų nedora.

Jeigu moteris yra našlė arba išsiskyrusi, vyras privalo palaukti kol jos iddah (laukimo laikotarpis) pasibaigs. Iddah bus paaiškinta išsamiau tolimesnėje pamokoje. Taip pat, nėra leistina pasipiršti moteriai, kuriai kitas vyras jau pasipiršo ir pasiūlymas buvo priimtas.

 “Prašymo malda” (Istikharah) prašant pagalbos pas Allahą

Pranašas Muchammedas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, mokė mus melstis ypatingą maldą, žinomą kaip Istikharah,  arba kitaip “Patarimo prašymo” malda. Ši malda yra meldžiamasi, kai yra siekiama Allaho patarimo prieš priimant svarbų sprendimą ar pasirenkant sudėtingoje situacijoje. Istikharah malda yra sudaryta iš dviejų maldos dalių su ypatingu maldavimu atliekamu po jos. Jame, asmuo prašo Allaho geriausio veikimo būdo [1]. Papildomai prie šios maldos asmuo turėtų klausti patarimo ir tų, kuriais jis pasitiki.

Santuokos sutartis

Islame, santuoka yra sutartis tarp dviejų asmenų. Keturios pagrindinės sąlygos, kad santuokos sutartis būtų galiojanti yra:

1.      Moters ualij (santuokos globėjas) leidimas;

2.      Moters sutikimas;

3.      Du musulmonai vyrai liūdytojai;

4.      Santuokos pasiūlymas ir pasiūlymo priėmimas.

Nuotakos teisė į kraitį (Mahr)

Islame žmona turi teisę gauti kraitį iš vyro, arabiškai žinomo kaip “mahr”. Kas yra mahr? Tai dovana, kurią vyras privalo duoti savo žmonai santuokos metu, laisva valia ir nesitikėdamas nieko už tai atgal. Mahr – tai moters teisė iš vyro, ir tai tampa jos nuosavybe. Nėra minimalaus ar maksimalaus mahr ribos. Tačiau yra geriau, jei jis yra įperkamas, kad santuoka būtų lengva. Mahr gali būti bet kas, dėl ko abi pusės sutinka. Tai gali būti papraščiausias žetonas ar namas ir automobilis, ar netgi daugiau. Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pareiškė, kad netgi geležinis žiedas arba jos išmokymas keletos Korano skyrių yra pakankama, jei nuotaka sutinka.

Vestuvių šventė (Ualymah)

Naujas vyras yra labai skatinamas surengti tradicinę santuokos šventę, arabiškai vadinama „Ualymah„. Puota, tai pripažinta Pranašo Muchammedo, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, Sunnah. Kai vienas iš jo kompanionų, Abdur-Rachman bin Auf susituokė, Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, nurodė jam:

  ,,Surenk puotą atšvęsti santuoką, netgi jei tai susidarys iš nedaugiau kaip vienos avies.”[2] 

Kai Pranašas, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, vedė Safiją, jis surengė santuokos puotą po trijų dienų. [3]

Kas yra kviečiamas į Ualymah puotą? Vyras neturėtų skirstyti tarp turtingų ir vargšų. Allaho Pasiuntinys, tebūnie jam taika ir Dievo palaima, pasakė:

,,Blogiausias vestuvių puotos valgis, yra tas į kurį tik turtingieji yra pakviesti ir vargšų yra vengiama. Ir tas kuris neatsako į kvietimą, tas nepaklūsta Allahui ir Jo Pasiuntiniui.” (Sachych Al-Bukhari)

__________________________________________________________________________________________________

Išnašos :

[1] Daugiau informacijos apie Istikharah

[2] Sachych Al-Bukhari, Sachych Muslim

[3] Sachyh Al-Bukhari, Sachyh Muslim

___________________________________

Straipsnio autorius: C.Mofty

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

[slickquiz id=6]

Questions