Id al Adcha – Aukojimo šventė (3 dalis)

Id al Adcha – Aukojimo šventė (3 dalis)

Aprašymas: Musulmonai turi dvi šventes: Id al Fitr ir Id al Adchą. Šiose pamokose bus paaiškinta viskas, ką reikia žinoti apie Id al Adchą tam, kad padarytumėte šią šventę savo gyvenimo dalimi ir pamalonintumėte Allahą

Tikslai:

  • Išmokti du šventinės maldos atlikimo būdus.
  • Išmokti sveikinimus Id al Adchos šventės proga ir tinkamus atsakymus į juos.
  • Sužinoti septynis svarbiausius patarimus, kurie padės padaryti Id al Adchą džiaugsminga švente.

Islamiški arabiški terminai:

Allahu Akbar  اللَّهُ  أَكْبَر  – Allahas yra Didis.

Id (Eid) عِيدٌ   – festivalis arba šventė. Musulmonai švenčia dvi didžiąsias religines šventes, žinomas kaip Id al Fitr, kuri vyksta po Ramadano, ir Id al Adcha, vyktanti Hadžo (chadž) metu.

Dua    دُعَاءٌ  – nuolankus prašymas, maldavimas, ko nors prašant Allaho.

Id Mubarak – عِيدُ مُبارَك – sveikinimas šventės proga, reiškiantis „palaimintos šventės”.

Id Sayd – عِيدُ سَعيد –  sveikinimas šventės proga, reiškiantis „laimingos šventės”.

Faticha – فَاتِحَةٌ  – pirmoji Korano sūra, recituojama kiekviename maldos rakat.

Rakat –رَكْعَةٌ  maldos vienetas.

Ruku – رُكُوعٌ  – nusilenkimo (juosmens) pozicija maldoje.

Salat-ul-Idšventinė malda, kurią sudaro du įprastinės maldos vienetai.

Takbir –   – تَكْبيرsakymas „Allahu Akbar”.

Takbirat-ul-Ichraam تَكْبِيرَةُ الأِحرام   –  sakymas „Allahu Akbar”, kuriuo pradedama malda.

Udchijah (Udhiyah) أُضْحِيَّةٌ  – aukojamas gyvulys arba kurban – قُربَانٌ – auka*.

Uadžib –  وَاجِبٌ  – privaloma, būtina.

Šventinės maldos (Salat-ul-Id) atlikimas

Šventinė malda yra privaloma (uadžib). Ji susideda iš dviejų rakatų, su papildomais takbir (sakymais „Allahu Akbar”). Šventinių maldų, kaip ir pačių šventės dienų, išmintis yra dėkojimas Allahui už Jo begalinę malonę. Imamas šią šventinę maldą atlieka vienų iš šių dviejų būdų. Prieš pradėdamas maldą jis paprastai paaiškina, kaip melstis.

PIRMAS BŪDAS

Šventinės maldos pirmajame rakate imamas atliks 3 papildomus takbirus po Takbir-ul-Ichram ir maldos pradėjimo dua, bet prieš recituodamas Fatichą. Su kiekvienu takbiru rankos keliamos taip pat kaip daroma ir Takbir-ul-Ichram metu. Po kiekvieno takbiro rankos nuleidžiamos prie šonų. Po trečiojo, paskutiniojo, takbiro rankos sudedamos ant krūtinės viena ant kitos. Po šito likusi rakato dalis atliekama įprastai.

Antrajame rakate imamas recituos Fatichą ir dar vieną Korano ištrauką, o tada atliks 3 papildomus takbirus. Jie atliekami visiškai taip pat kaip ir pirmajame rakate, išskyrus tai, kad po trečiojo takbiro rankos paliekamos prie šonų. Po šių trijų takbirų, imamas, nepakeldamas rankų, atliks takbirą, sakomą prieš nusilenkiant į rukų poziciją.

ANTRAS BŪDAS

Kaip bet kuri kita malda, ši taip pat prasideda su Takbir-ul-Ichram bei maldos atidaromąja dua. Tada pirmajame rakate atliekami 7 papildomi takbirai, o antrajame rakate – 5 papildomi takbirai. Visa likusi malda atliekama įprastai.

Sveikinimai Id al Adchos proga

Nesuprasdami pasveikinimų, visur skambančių šventės dieną, galite pasijausti nejaukiai. Islame visiškai priimtina nesikeisti sveikinimais, tačiau socialiniu požiūriu tai būtų keista. Taigi, žinodami sveikinimų žodžius ir tinkamus atsakymus į juos, jausitės geriau.

Indijos ir Pakistano musulmonai sveikina vieni kitus sakydami „Id Mubarak” („palaimintos šventės”).

Arabai labiau linkę sakyti „Id Sayd” („laimingos šventės”).

Pranašo Muchammedo (taika jam ir Dievo palaima) kompanionai sakydavo:

 „takabbal Allahu minna ua minkum”

tumblr_mcg77zyT1b1rcpca6o1_500

Vertimas : „lai Allah priima iš mūsų ir iš jūsų”.

Visi šie sveikinimai yra geri. Atsakykite į juos, paprasčiausiai pakartodami tą pati sveikinimą. Nieko tokio, jei tik nusišypsosite arba paprašysite pagalbos, tariant šiuos žodžius.

Keli praktiniai patarimai

1) Susitarkite dėl laisvos šventės dienos darbe ar mokymosi įstaigoje. Jei tai neįmanoma, bent jau susitarkite dėl atvykimo po šventinės maldos.

2) Iš anksto pasirūpinkite aukojamu gyvuliu. Kartu su vietiniais musulmonais galite nuvykti į gyvulių ūkį arba skerdyklą. Galbūt jūs norėsite paskersti gyvulį pats arba galite paprašyti, kad tai atliktų kitas musulmonas. Be to galite nusiųsti pinigus islamiškai labdaros organizacijai, kuri paskers gyvulį jūsų vardu ir padalins mėsą vargingiesiems. Ši šventė milijonams musulmonų yra vienintelė diena metuose, kada jie gali pavalgyti mėsos. Labdaros organizacijas galite rasti internetu, įvesdami į paieškos laukelį žodžius, pavyzdžiui „udhiyyah 2014”.

Bent jau pirmaisiais keliais metais po islamo priėmimo, patartume jums paprasčiausiai susisiekti su savo vietinės mečetės atsakingu atstovu, kuriam davus pinigus, jis pasirūpins gyvuliu ir jo aukojimu jūsų vardu. Taip pat galite per kurią nors iš islamiškų labdaros organizacijų nusiųsti pinigus į užsienį, už kuriuos būtų pamaitinti vargingi musulmonai kitose šalyse. Tačiau jei tik norite, galite rūpintis aukojimu patys. Tada siūlytume prisidėti prie vietinių musulmonų ir sudalyvauti gyvulio aukojime savo bendruomenėje ir pasidalinti su savo bendruomenės vargingaisiais.

Atliekant gyvulio aukojimą užsienyje, kainos gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje jūsų noru tai būtų atliekama. Čia pateikiame keletą organizacijų, tačiau galite rasti ir daugiau:

 

3) Savaitę prieš šventę susisiekite su vietine mečete ar Islamo centru tam, kad sužinotumėte Id al Adchos maldos vietą ir laiką. Po šventinės maldos paprastai vaišinama saldumynais ir maistu. Kai kurios mečetės vakare arba kurią nors kitą dieną organizuoja šventinius pietus, todėl išsiaiškinkite kada ir kur tai vyksta bei sudalyvaukite.

4) Neleiskite sau jaustis vienišiems ar atskirtiems. Iš anksto susitarkite aplankyti savo musulmonus draugus ar jų šeimas. Pasikvieskite į svečius musulmonus draugus, pagaminkite jiems pietus. Jei nemokate gaminti, pavaišinkite juos kavinėje. Pasistenkite į šventę įtraukti ir savo nemusulmonus šeimos narius – pasikvieskite kartu į šventinę maldą arba pietų kartu su jūsų musulmonais draugais. Viskam suplanuoti reikės laiko, todėl darykite tai iš anksto. Švęskite visas keturias dienas!

5) Švenčių proga šeimos vaikams dovanoja dovanas. Pranašas Muchammedas (taika jam ir Dievo palaima) sakė:

„Keiskitės vieni su kitais dovanomis, taip pamilsite vienas kitą”.[1]

Galbūt jūs norėtumėte dovanoti dovanas tiek nemusulmonams, tiek musulmonams jūsų šeimos nariams bei draugams.

6) Savanoriaukite šventės dieną savo vietinėje mečetėje. Savanoriai visada reikalingi padėti statyti automobilius, paruoši ir patiekti maistą, tvarkytis, suorganizuoti veiklą vaikams ir t.t.

7) Pasiruoškite šventinę aprangą. Nusipirkite naujus drabužius ir būkite šventinės nuotaikos!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastabos:

[1] Bukhari „Al Adab Al Mufrad”

*Kurban Bairam –  taip šią šventę vadina vietiniai Lietuvos totoriai.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Straipsnio autorius: C.Mofty

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

Taip pat skaitykite: Id al Adcha – Aukojimo šventė (1 dalis) ir Id al Adcha – Aukojimo šventė (2 dalis)

Questions