Geri įpročiai kuriuos nauji musulmonai turėtų išsiugdyti

Geri įpročiai kuriuos nauji musulmonai turėtų išsiugdyti

Aprašymas: Dešimties gerų įpročių, kuriuos naujas musulmonas turėtų išsiugdyti, sąrašas bei jų paaiškinimas. Šie įpročiai padės žmogui suprasti ir praktikuoti jų naują gyvenimo būdą daug efektyviau.

Tikslai:

  • Pateikti keletą pasiūlymų naujiems musulmonams kaip sužinoti daugiau apie islamą bei įgyti supratimą apie naudingas praktikas, kurios islamo sekimą.

 

Islamiški arabiški terminai:

  • In šaa Allah   إِن شَاءَ اللَّـهُ – Dievui norint; Jei Dievas nori, kad taip nutiktų. Tai priminimas bei patvirtinimas, kad viskas atsitinka tik Allaho valia.
  • Al-chamdu li-llah – الحَمْدُ  لِلَّهِ  – Visi garbinimai ir padėkos tik Allahui. Sakydami tai, mes esame dėkingi bei patvirtiname, kad viskas iš Allah.
  • Subchana llah – سُبْحانَ  الله  – Koks tobulas yra Allahas, neturintis jokių trūkumų.
  • Allahu Akbar –  اللَّهُ  أَكْبَر  – Allahas yra Didis.

 

Po to kai žmogus priima islamą kaip savo religiją, jis supras, kad islamas – tai kur kas daugiau nei religija. Tai gyvenimo būdas. Garbinimas nėra apribojamas tam tikroms dienoms ar ypatingoms ceremonijoms – tai mūsų gyvenimo bei mirties dalis; mūsų darbo bei mūsų žaismo; mūsų poilsio bei studijų dalis. Trumpai tariant, islamas – tai yra tai, kuo mes gyvename, pagrįsdami tai savo elgesiu, mintimis bei veiksmais. Gerų įpročių išsiugdymas, kurie padės mums, kaip Vieno Dievo garbintojams, mūsų kasdieniame gyvenime yra lengva. Žemiau pateikta keletas pasiūlymų, nuo ko pradėti. Tai įpročiai, kurie turėtų, in šaa llah, tapti įprasti kaip kvėpavimas.

1.     Kasdien skirkite dalį dienos Korano interpretacijos skaitymui.

2.     Atidžiai mokykitės melstis. Bandykite pagerinti savo maldas tol, kol būsite įsitikinę, kad meldžiatės teisingai. Kartais tai gali užtrukti ilgiau nei jūs tikėjotės, tačiau nepraraskite valios.

3.     Pasistenkite išmokti keletą Allaho prisiminimo žodžių. Jie gali būti sakomi tiek dieną, tiek naktį. Jei jaučiate, kad nežinote užtektinai maldos ritualų, bet norite prailginti savo ryšį su Allahu, šie žodžiai gali būti sakomi po kiekvienos maldos. Išmokite sakyti subchana llah, al-chamdu li-llah bei Allahu Akbar.

„Tad minėkit Mane, Aš atminsiu jus; būkite dėkingi Man ir nebūkit neigiančiais Mane!“ (Koranas 2:152)

4.     Kiekvieną dieną duokite kokią nors labdarą. Atminkite, kad islame labdara gali būti tokia paprasta, net šypsena, pagyvinanti kito žmogaus dieną.

Pranašas Muchammadas, taika jam ir Dievo palaima, pasakė: „Kiekvienas musulmonas turi duoti labdarą.“ Tuomet žmonės paklausė: „O jei žmogus neturi nieko ką galėtų duoti, ką jam daryti?“ Pranašas atsakė: „Jis turėtų dirbti savo rankomis ir taip gauti sau naudos ir taip pat duoti labdarą (iš to ką uždirbo).“ Žmonės toliau klausė: „O jei jis negali daryti netgi to?“ Jis pasakė: „Jis turėtų padėti vargstantiems, kurie prašo pagalbos.“ Tuomet žmonės vėl paklausė: „O jei jis nepajėgia netgi šito?“ Pranašas pasakė: „Tuomet jis turėtų atlikti gerus poelgius ir laikytis atokiai nuo blogų poelgių, ir tai bus užskaityta kaip labdara.“[1]

„Kiekvienas malonus poelgis yra labdara.“[2]

5.     Nešvaistykite savo laisvo laiko. Jūs atrasite tūkstantį ir vieną būdą, kaip jį praleisti naudingiau. Laikas, iššvaistytas žaidžiant video žaidimus bei tuščiai naršant internetą, gali būti praleistas daug geriau. Kuomet pradėsite suprasti, kad kiekvienas dalykas gali tapti Allaho garbinimu, tuomet video žaidimai neatrodys labai protingas būdas praleisti laiką. Tai pasakius, mes prieiname prie kito punkto.

6.     Nesileiskite į kraštutinumus. Pasninkavimas kiekvieną dieną ar Korano perskaitymas sykiu gali atrodyti viliojančiai, tačiau Pranašas Muchammedas (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) perspėjo mus apie kraštutinumus. Taigi, 24-ių valandų paroje raskite laiko atsipalaidavimui bei mokymuisi.

„Religija labai lengva, ir tas kuris prislėgs save savo religijoje neįstengs jos laikytis. Taigi jūs neturėtumėte būti drastiški…“[3]

7.     Islamas – žmogaus gyvenimo būdo religija; tai reikalauja atkreipti dėmesį į mūsų dvasinę, fizinę bei psichinę sveikatą. Taigi, įgykite įpročius, išlaikančius jus sveikais bei praturtinančius jūsų islamišką charakterį. Gaudami užtektinai laiko miegui jūs galėsite lengvai atsikelti ankstyvai maldai. Valgydami tinkamą maistą tinkamais kiekiais palaikysite savo energingumą ir netapsite tingūs. Tai leis jums garbinti be jokių sunkumų.

8.     Pasistenkite susirasti draugų musulmonų bendruomenėje. Būvimas draugijoje žmonių, kurie garbina Allahą teisingu būdu, yra malonus bei naudingas. Geriausi draugai yra tie, kurie šneka daugiau apie islamą, negu kad apie vyraujančią madą. Geri draugai primena vienas kitam apie jų islamiškas pareigas, kaip kad meldimąsi laiku ar padėjimo kitiems svarbą.

9.     Paskaitykite apie Pranašo Muchammedo (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) gyvenimą. Yra daug gerų knygų įvairiomis kalbomis, kurios moko apie puikų paskutiniojo Allaho pasiuntinio gyvenimą. Būdami musulmonais mes turėtume mylėti Pranašą (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) bet kaip galime jį mylėti, jei nieko apie jį nežinome.

„Geras pavyzdys jums buvo Allaho pasiuntinys tiems, kurie pasikliauna Viešpačiu ir Būsimuoju gyvenimu, ir dažnai mini Allahą.“ (Koranas 33:21)

10.   Išsiugdykite doras manieras bei moralę. Sužinokite apie Pranašo Muchammedo (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) žmonių, kurie gyveno aplink jį, o taip pat ir visų dorų protėvių, įskaitant visus Allaho pranašus,  moralę bei manieras ir bandykite juos atkartoti. Allahas reikalauja iš mūsų elgtis kuo geriau, o jei kartais ir suklumpame, turėtume prašyti atleidimo ir stengtis pasitaisyti.

Mūsų religija lengva. Žengiama žingsnis po žingsnio. Lėtai, bet užtikrintai, išsiugdykite įpročius, kurie padarys šį gyvenimą geresniu, ir užtikrins geresnį pomirtinį gyvenimą.

__________________________________________________________________________________________________

Išnašos:

[1] Sachych Al-Bukhari

[2] Sachych Muslim

[3] Sachych Al-Bukhari

__________________________________

Straipsnio autorius: Aisha Stacey

Straipsnio šaltinis: www.newmuslims.com

Nori atsispausdinti visą tekstą? Spausk čia!

[slickquiz id=7]

Questions